Ako vznikla naša spevácka skupina Verbina?
Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Sedliskách v roku 2015 reštartovala svoju činnosť, stanovila si aktivity v rámci ZO na príslušný rok, medzi ktorými založenie speváckej skupiny nefigurovalo, ale asi na druhom zasadnutí výboru ZO JDS v diskusii padol návrh našej predsedkyne – a čo keby sme si založili spevácku skupinu? Veď ešte nič také v našej obci nebolo.!, keď pre nič iné aspoň si aktivity našej ZO spríjemníme vlastným programom – spevom. Spev to je radosť !! Nápad sa zápačil, ženy boli nadšené. No otázky typu , kto bude spievať?, kto ju bude viesť hudobne?,kto bude zháňať a vyberať repertoár?, kto, kto ,kto a ešte to, vrátili všetko na nultý bod. Prvotné nadšenie rýchlo opadlo, ale to všetko nás neodradilo, oslovili sme ženy, potencionálne speváčky.Výsledok, jedny sú už staré, iné choré, niektoré už stratili hlas, ale my sme sa nevzdali a nakoniec sa našlo 9 žien ochotných to skúsiť. Takže základ už bol, ale bolo treba nájsť človeka, ktorý sa rozumie a má skúsenosti s ľudovou piesňou a vie hrať na hudobnom nástroji. Keď sa darí, tak sa zadarilo aj nám a mali sme šťastie – našli sme takého a nie jedného, ale hneď dvoch a to Mgr. Sabola Mateja a p. Paľovčíka Jaroslava. Ten prvý je harmonikár , druhý huslista a obidvaja ako dlhoroční členovia folklórných súborov majú bohaté skúsenosti v tejto oblasti.Prvé stretnutie potenciálnej speváckej skupiny sa uskutočnilo koncom marca 2015 na ktorom sme si povedali , čo chceme ,ako chceme, čo preto urobíme,že to nebude jednoduché.S veľkým elánom sme začali nacvičovať. Prvé generalné vystúpenie sme mali v máji na „ Deň matiek „ v Kultúrnom dome v našej obci.,ďalšie vysúpenie na Športových hrách seniorov našej ZO, na MDD na miestnom futbalovom ihrisku, na Slávnosti remesiel, vo Vranove v areáli kostola sv. Františka na Lúčnej na akcii „Farské dni! v septembri v Nižnom Hrabovci na prehliadke ľudových piesní „Śpivanočky mojo“ v októbri na akcii „Mesiac úcty k starším . V& scaron;e tky tie vystúpenia boli také nezáväzné, radostné ba priam živelné. Až v mesiaci novembri sme si povedali, že to hádam pôjde, že ideme do toho.Určili sme si nejaké pravidla,podľa ktorých by sme mohli fungovať,tiež jeden deň v týždni, kedy sa budeme pravidelne stretávať, miesto nácviku - Kultúrny dom – umelecký vedúci skupiny bol zvolený Mgr. Sabol Matej, jeho zástupca p. Paľovčík Jaroslav, vedúca sp. skupiny pani Raková Jaroslava a hospodár pani Kollárová Helena.

ŽSSk Verbina

Členky speváckej skupiny sú: Vožná Mária, Kentošová Mária, Baníková Magda, Raková Jaroslava, Kollárová Helena, Paľková Marta, Konkoľová Oľga, Murínová Oľga Hajduková Anna.


Kontakt:
Mgr. Matej Sabol
+421 0905 164 975
http://www.sedliska.sk/verbina.html

Regióny

Horný Zemplín

Horný Zemplín je súčasťou Prešovského samosprávneho kraja. Nachádza v severovýchodnej časti Slovenskej republiky. V severnej časti susedí s Poľskom, v západnej s regiónom Šariš, na juhu prechádza do regiónu Dolný Zemplín a na východe susedí s Ukrajinou. V južnej časti od Dolného Zemplína ho oddeľuje časť pohoria Vihorlatské vrchy. Región patrí pod Prešovský kraj.
Tvoria ho okresy Humenné, Medzilaborce, Snina, Vranov nad Topľou, Stropkov a z okresu Michalovce len obec Strážske. Centrum regiónu je najväčšie mesto Horného Zemplína Humenné, ktoré je zároveň aj jeho najstarším mestom. Vzhľadom na prihraničný charakter regiónu bol Zemplín vždy charakteristický stretom rôznych kultúrnych prvkov a tradícií, z čoho pramení i pestrosť jednotlivých jeho obcí. Charakteristickým tanečným prvkom ľudového umenia sú "čapáše" (rytmické údery po častiach nôh). Najznámejší a najrozšírenejší tanec je čardáš.

Folklórne slávnosti: Šaffova ostroha v Dlhom klčove

Šariš

Šariš leží v severnej časti východného Slovenska. V súčasnosti patrí z väčšej časti do Prešovského, z menšej aj do Košického kraja. Na západe a juhozápade hraničí so Spišom, na východe siaha po severný Zemplín. Severný okraj regiónu tvorí štátnu hranicu s Poľskom. Región Šariša je mierne hornatý. ŠARIŠSKÝ REGIÓN tvoria okresy Bardejov, Prešov, Sabinov, Stropkov a Svidník. Medzi jeho najkrajšie mestá patrí Bardejov, zapísaný aj v zozname svetového kultúrneho dedičstva (UNESCO). Centrom Šariša je však mesto Prešov.

Folklórne slávnosti:
Slávnosti Rusínov-Ukrajincov vo Svidníku
Rusínsko-ukrajinské piesne v Bardejove<
Šarišské slávnosti Raslavice

Zamagurie

Zamagurie sa nachádza severovýchodne od Vysokých Tatier. Je to región na severe Spiša ohraničený Spišskou Magurou z juhu a východu a riekami Dunajec na severe
a na západe (dnešné Poľsko). Zamagurie je súčasťou Prešovského kraja na Slovensku a Malopoľského vojvodstva v Poľsku. Región Zamagurie je zo všetkých turistických regiónov Slovenska najmenší. Je vymedzený okresom Stará Ľubovňa a časťou okresu Kežmarok. Administratívnym centrom Zamaguria je historické mesto Stará Ľubovňa. Najzachovalejšou goralskou obcou v Zamagurí je Osturňa, ktorá bola vyhlásená za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

Folklórne slávnosti:
Zamagurské folklórne slávnosti v Červenom Kláštore

Tatry

Tatranský región sa nachádza v chránenom prostredí Tatranského národného parku. Je tvorený okresmi Poprad a Kežmarok s výnimkou obcí kežmarského okresu ležiacich za Spišskou Magurou, ktoré patria do regiónu Zamagurie. Kultúrnym, priemyselným, dopravným a administratívnym centrom regiónu je mesto Poprad, ktoré dostalo vďaka svojej polohe prívlastok Vstupná brána do Vysokých Tatier.

Región Tatry je obkolesený troma národnými parkami a to Tatranským národným parkom na západe, Národným parkom Slovenský raj na juhovýchode a Národným parkom Nízke Tatry na juhozápade. Tatry sú navštevované hlavne pre ich nádhernú prírodu. K väčším centrám turistického ruchu možno zaradiť historický Kežmarok a Poprad.

Dodnes si tento región zachoval črty tradičnej ľudovej kultúry. Na jeho území dochádza k prekrývaniu viacerých etnických skupín. Patria k nim Gorali, spišský Nemci, Rusíni i obyvatelia pôvodných spišských okresov. Ľudová kultúra a folklór tejto oblasti majú veľa spoločného, zároveň sa výrazne odlišujú od susedných oblastí v Poľsku aj na Slovensku. Tieto rozdiely sa prejavujú v nárečí, ľudovom odeve, hudbe, tanci a speve.

Spiš

Spiš sa rozkladá na území okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Obkolesujú ho štyri národné parky – Tatranský národný park na severozápade, Pieninský národný park na severe, Národný park Slovenský raj na juhovýchode a Národný park Nízke Tatry na juhozápade. Spiš je neobvykle bohatou klenotnicou umelecko-historických pamiatok.
Hodnota a bohatstvo pamiatok sa navonok odráža v tom, že na Spiši sa nachádzajú pamiatky zapísané do Zoznamu svetových prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Levočský okres regiónu Spiš sa rozprestiera v južnej časti Prešovského kraja, v Hornádskej kotline. Zahŕňa 2 mestá a 31 obcí. Na tomto území sa koncentruje množstvo stredovekých kultúrnych pamiatok svetového významu.
Starobylé mesto Levoča, ležiace na východe regiónu Spiš, je doslova kultúrno-historickým pokladom medzi slovenskými mestami.

Wojewódstvo Podkarpackie

Podkarpatské vojvodstvo sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Poľskej republiky.
Na východe susedí s Ukrajinou a na juhu so Slovenskom. Je charakteristické rôznorodosťou prírodných, spoločenských, spoločensko-hospodárskych, ekonomických, ako aj historických podmienok. Vďaka svojmu geografickému položeniu, znamená pre Poľsko akýsi špecifický most, spájajúci západ s východom európskeho kontinentu.
Najväčšími mestami regiónu a zároveň hlavnými priemyselnými a obchodnými centrami vojvodstva sú: Rzeszow, Stalowa Wola, Przemyśl, Mielec, Targnobrzeg a Krosno.

O nás
Túto stránku spravuje a informácie Vám prináša Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. vďaka projektu Spája nás tanec, ktorý sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 a bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Naším projektovým partnerom je Dom kultúry mládeže v Rzeszowe Poľsko.
Uverejnenie informácií
V prípade, že máte záujem o uverejnenie informácií na tejto webovej stránke, zašlite nám stručnú charakteristiku o umeleckom zoskupení, súbore alebo jednotlivcovi, akej činnosti sa venujete, najväčšie úspechy... spolu s fotografiami, kontaktnými informáciami a Súhlasom so spracovaním osobných údajov. 
Kontakt
Mestský dom kultúry, prísp. org.
M.R.Štefánika 875/200
09301 Vranov n. T.
www.kulturavranov.sk 
tel : +421 0907 951 110
e-mail: silvianusova@kulturavranov.sk.